देणगीदारांची नोंद

आपण दिलेल्या देणगी बद्दल धन्यवाद!

आयकर कायद्यातील सुधारीत तरतुदींनुसार कृपया आपण जेव्हा जेव्हा देणगी द्याल त्या त्या वेळेस खालील नोंद करावी म्हणजे आम्हास पावती देता येईल. आपण दिलेल्या देणगीस आयकर कायद्यातील कलम ८० जी नुसार सूट मिळू शकते.
mrMarathi