वेद

वेद ही सृष्टीची जननी

मुळात सृष्टीची उत्पत्तीच वेदांमधुन झाली आहे. उत्पत्ती, स्थिती, लय या तीन्ही अवस्थामधून ब्रह्मांडातील प्रत्येक सजीव व निर्जीवास जावेच लागते, ह्या सर्व स्वयंचलीत कार्यप्रणालीवर वेदाचेच नियंत्रण आहे.

आदिशक्तीच्या मुखातून वेदांची उत्पत्ती झाली आहे. याच वेदांच्या तत्वानुसार या संपूर्ण सृष्टीची रचना ब्रह्मदेवाने केली. असे हे वेद सर्व व्यापी व सर्व चराचरात भिनलेले आहेत. यातील प्रत्येक मंत्र हजारो वर्षांच्या अभ्यासाने आपल्या पूर्वजांनी परीक्षण सिद्ध केला असून त्यातील प्रत्येक प्रयोगाची फलश्रुती निश्चित स्वरूपाने विषद केलेली आहे.

आजच्या या कलीयुगात कलीच्या प्राबल्याने धर्म, वेदशास्त्रे यांची अवहेलना होत आहे. वेदाच्या संग्रहणाचे व संक्रमणाचे कार्य अत्यंत क्षीण झाले आहे. समाजात पाखंड, बुध्दीभेद व अवडंबर वाढल्याने वेदांवरचा मानवाचा विश्वास कमी होउ लागला आहे.

वेदांमधील तत्त्वांचा, ज्ञानाचा संशोधनात्मक अभ्यास करून त्यातून मानवी जीवनावर त्याचा काय व कसा परीणाम होऊ शकतो, मानवी मनात व जीवनात कसे स्थित्यंतर घडवल्या जाउ शकते, हे समाजा पर्यत सहज सोप्या पद्धतीने पोहचवणे हे वैदिक प्रचार प्रसाराचे महत्त्वाचे कार्य ओम शिक्षण मंडळा अंतर्गत केल्या जाते.

मनुष्याचे प्रारब्ध, पिंड, जन्म – मृत्यू व सर्व सृष्टीवरील सर्व जीव सृष्टीचे संपूर्ण मूलतत्त्वे वेदात आहेत. वेद हे मूलभूत विज्ञान (basic science) आहेत. याच मूलतत्त्वांच्या आधारे अनाकलनीय, चमत्कार सदृश्य घटना अनुभवी, ज्ञानी लोक घडवु शकतात. परंतु अशा प्रत्येक उदाहरणा मागे काही ना काही मूलतत्त्वे कार्यरत असतातच.

वेदांचे स्वरुप, वेदांचा मानवी जीवनात उपयोग, वेद-विज्ञान, वैदिक संशोधनातील फलीत, वैदिक प्रचार प्रसार पध्दती, वैदिक शिक्षण पध्दती, वैदिक अपारंपरिक शिक्षण पध्दती, वैदिक शिक्षणाचे महत्त्व व वेद हेच सर्व ज्ञानाचे व मानवी जीवनाचे उगम स्रोत आहेत. ह्या बद्द्ल समाजात जागृती आणण्यासाठी प. पू. नरेंद्रनाथ महाराजांनी Om Education Society या नावाची धर्मदाय संस्था १९८८ मध्ये अकोला येथे स्थापन केली.

याच वेदांच्या प्रचार प्रसारासाचे व वेदांच्या माध्यमातून मानवाला त्याचे जीवन कसे सुखकर व समृद्ध करता येईल या संबधीचे कार्य संस्थे मार्फत सतत सुरु आहे.

mrMarathi