सुविचार

चालविता धनी तूच गुरुनाथा।
तव चरणी आम्ही ठेवितो माथा।
शरणागत स्वामी तव चरणांशी येता।
भार संभाळीशी पामर जीवाचा घडवीशी जीवा सत्संगि अनंत।।🙏🏻🙏🏻

mrMarathi