अध्यात्मिक वाटचाल

नाथ शक्तीपीठ आणि नरेंद्र नाथ महाराजांच्या कार्याचे संदर्भ ‘मासिक पत्रक’ ह्या शिर्षकाअंतर्गत आम्ही प्रकाशित करीत असतो. वाचकांनी ह्याचा अवश्य लाभ घ्यावा आणि काही समस्या असल्यास संपर्क करावा.

आत्मोन्नती साधना – लेख -३३.

" श्री सद्गुरूंना शरण जाव. म्हणाव , माझ्या ठिकाणी असलेल्या बुध्दीला निश्चयात्मक करा. जेणेकरून ती भगवंताचे चरणी स्थिर राहील. मनाच्या चंचलतेला पूर्ण विराम द्या. जेणेकरून ते तुम्हाला समर्पित करता येईल".

आत्मोन्नती साधना-शरीर माहात्म्य-लेख २९.

" एक दिवस स्वतः पू. श्री व्यंकटनाथ महाराज म्हणाले , "तू चालला तर मी चाललो , तू बोलला तर मी बोललो , जे तू केल ते मी केल , जे मी केल ते तू केल , मी म्हणजे तू व तू म्हणजे मी ".
mrMarathi