अध्यात्मिक वाटचाल

नाथ शक्तीपीठ आणि नरेंद्र नाथ महाराजांच्या कार्याचे संदर्भ ‘मासिक पत्रक’ ह्या शिर्षकाअंतर्गत आम्ही प्रकाशित करीत असतो. वाचकांनी ह्याचा अवश्य लाभ घ्यावा आणि काही समस्या असल्यास संपर्क करावा.

आत्मोन्नती साधना-शरीर माहात्म्य-लेख-२८.

" श्रीकृष्णानी द्वापार युग संपता संपता नाथपंथाची योजना केली. योगेश्वरांनी ही योजना केली नसती तर ,कलियुगाचे भयानक परिणाम सामान्य माणूस सहन करू शकला नसता."

आत्मोन्नती साधना-शरीर माहात्म्य -लेख २७.

व्यंकटनाथ महाराजांच्या या उद्गारात वात्सल्य होते. सामर्थ्याची प्रचिती होती. पंचमहाभूतांवर असणार्‍या त्यांच्या सत्तेची साक्ष देणारे ते उद्गार होते.

आत्मोन्नती साधना-शरीर माहात्म्य – लेख २६

" पत्नी , संपत्ती , जमीन जुमला , पुत्र , शुभाशुभ कर्म या आपल्याला पुन्हा पुन्हा प्राप्त होणार्‍या गोष्टी आहेत केवळ मानवी देह असा आहे की , जो आपल्याला पुन्हा पुन्हा प्राप्त होत नाही."

आत्मोन्नती साधना-शरीर माहात्म्य- लेख -२५

"नाथशक्तिपीठाधीश श्री नरेंद्रनाथ महाराज विरचित आत्मोन्नती साधना गुरूकृपांजन आहे. या कृपांजनामुळे डोळ्यास नुसती दृष्टी लाभत नाही. दृष्टीचा डोळा लाभतो."
mrMarathi