अमरकथा

भारताच्या धार्मिक, सांस्कृतिक इतिहासात अमरकथांचे संदर्भ अतिशय महत्वाचे आहेत. नाथ महाराजांच्या प्रवचनातून टिपलेल्या काही अमरकथा येथे दिल्या आहेत. वाचकांनी त्याचा अवश्य लाभ घ्यावा.