नाथपंथाची महती

कलीयुगाची ही परिस्थिती ब्रह्मदेव अथवा अन्य कोणीही बदलू शकत नाही. म्हणून नाथपंथाची निर्मिती करावी लागली.

mrMarathi