नाथशक्तिपीठ – मानवी जीवनाचा एक आधार

नाथशक्तिपीठातुन घडणार्‍या  अलौकिक कार्यामुळे ते मानवीजीवनाचा आधारस्तंभ कसे झाले आहे हे सउदाहरण ह्या पुस्तकात दिले आहे.

mrMarathi